eeee eeee eeee eeee ee eee ee eee eeee eeee eee eeeee e
 
dddd ddd dddd ddddd ddddd dd ddddd ddd dd dddd dd ddddd
 
ccc ccc cc ccc cccc cc ccccc cc ccccc ccc cc ccccc cccc
 
ii iiii iiiii ii iiiii iiiii iii iiiii iiii iii iiiii i
 
kkkkk kkkkk kkkkk kkk kk kkkk kkkk kkkkk kkkkk kkkk kkk
 
,,, ,,,, ,,,,, ,,, ,,,, ,, ,, ,, ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,,,,
 
eee eeeee eeeee eee eeee eeee eee eeee ee ee ee eeeee e
 
ddd dddd dddd ddddd ddddd ddddd dd dddd ddddd dddd ddd
 
ccc cccc ccccc cc ccc ccc cccc ccc ccc ccccc ccc cc ccc
 
iiiii ii iiiii iiii iiiii iiiii ii iiii iii iiii ii iii
 
kkkkk kkkk kkk kk kkkkk kk kkkk kk kkkkk kkkkk kkk kkk
 
,,,,, ,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,, ,,, ,,,, ,,, ,,
 
ideic kid kdcdd idee kiki eedc ddii eid ecc, ,c,i, e,k
 
ded ,,k k,,di ,dec ,kkd ici,i deek ick ,dd idd e,kcd ,d
 
,kkii e,i kdk dck ekke c,d,, ddi eeied eccee cdc d,d i,
 
kde,e k,e ddd diec ,ii, d,i ,,dek ecddk k,, ,ici keid ,
 
cede e,de dei, dcc icec ekc, i,idd d,cek cc,d edkkc dk,
 
kec, d,kd ccdi kee edkk k,,c, ,die, kkc, ecdc ,kei ,kkc